Islam, Bersama ALLAH SWT

Penaindonesia.co.id-Bismillah. Berbagai cara yang Allah sediakan bagi umat manusia untuk dapat mengenali dirinya sendiri dan Tuhannya. Allah Mahadekat bagi hamba-hamba-Nya yang sadar, bahkan dekatnya Allah bagaikan sahabat karib bagi seorang hamba.

Banyak cara yang Allah sediakan bagi manusia untuk dapat mengenali dirinya sendiri dan Tuhannya. Allah Mahadekat bagi hamba-hamba-Nya yang sadar, bahkan dekatnya Allah bagaikan sahabat karib bagi seorang hamba.

Orang yang ‘bersahabat’ dengan Allah pastilah hatinya senantiasa rindu akan nuansa kebaikan. Bersahabat dengan Allah artinya adalah selalu berupaya mendekatkan diri kepada-Nya. Hal ini sebagaimana yang difirmankan Allah: “Hamba-Ku, mendekatlah kepada-Ku sehingga Aku menjadikannya sahabat-Ku. Dan ketika Aku telah menjadikannya sahabat-Ku, aku pun menjadi telinganya, matanya, dan lidahnya,”. (R)